Waar kan ik je mee helpen?

Retourneren

Hoe gaat de retourprocedure in zijn werk?

Je kunt je bestelling retourneren via PostNL.

Afhankelijk van je retourreden volg je de stappen omschreven bij stap A, B of C.


Belgische klanten dienen te alle tijden contact op te nemen met de BE klantenservice, hiervoor wordt een uniek retourlabel aangemaakt.


Let op;

- Wegens gezondheidsreden en hygiëne kunnen alleen gesloten producten geretourneerd worden. Heb je een beschadigd product (zie B) of een klacht over de kwaliteit (zie C)? Neem dan contact op met onze NL klantenservice. Onze klantenservicemedewerkers zullen alle relevante informatie bij je navragen en je verder helpen bij de afhandeling.

- De bestelling dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen retour gestuurd te worden.  

- De retourartikelen dienen in een zo oorspronkelijk mogelijke staat geretourneerd te worden (bij kleding, met aangehechte kaartjes).

-  Bij het gebruik maken van het antwoordnummer is je retourzending niet verzekerd. Als je het prettig vindt om je verzending toch te verzekeren, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. 

 

 

 

A. Ik zie af van mijn aankoop
Voor beschadigde producten of kwaliteitsklachten, volg de stappen van punt B of C

Deze retouren worden niet in behandeling genomen wanneer het retourproces van punt B of C niet gevolgd wordt.
   

1. Download het retourformulier (het retourformulier vind je onderaan deze pagina)

2. Vul het retourformulier zo compleet mogelijk in en voeg deze toe aan het pakket dat je wilt retourneren.

3. Noteer het antwoordnummer op de doos.

4. Geef het pakket af bij een PostNL punt.

5. Bewaar het ontvangen verzendbewijs goed.

 

 

B. Beschadigd product

1. Is je pakket of product beschadigd, neem dan contact op met de NL klantenservice.
2. Afhankelijk van de afhandeling kan een vergoeding worden aangeboden, een nieuw product gestuurd of alsnog gevraagd om het product te retourneren.

 

 

C. Kwaliteitsklacht over een van de producten 

Voorbeelden van kwaliteitsklachten kunnen zijn: andere smaak/geur ervaring dan je gewend bent, klonten/problemen bij het oplossen van poeder en/of open seals.


1. Contacteer onze NL klantenservice. Onze klantenservicemedewerker zal je om meer informatie vragen met betrekking tot de klacht en de klacht wordt geregistreerd.  

2. Afhankelijk van de afhandeling kan een vergoeding worden aangeboden, een nieuw product gestuurd of alsnog gevraagd om het product te retourneren.

pdf

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten*) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.


*Let op: In de volgende situaties brengen wij €3,50 verzendkosten in rekening:

- het niet afhalen van je pakket bij een afhaal locatie

- het doorgeven van een onjuist adres

- het weigeren van je bestellen aan de deur


Wanneer ontvang ik mijn geld?

Zodra wij jouw retour hebben verwerkt kan het tot vijf werkdagen duren voordat jij het restitutiebedrag op je rekening ontvangt of voordat jouw factuur in Klarna is aangepast.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Je hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst zonder voorafgaande melding te retourneren of binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping contact op te nemen met onze klantenservice. Vervolgens heb je dan nogmaals 14 dagen om je pakket te retourneren. 


Je kunt de volgende items niet retourneren:

  • Producten die de houdbaarheidsdatum hebben verstreken
  • Producten waarvan de verpakking geopend is of waarvan de seal verbroken is. Dit is echter niet van toepassing wanneer het om gezondheidsbescherming of hygiëne gaat waarbij de verzegeling na de levering verbroken is.
  • Het product buiten de fabrieksgarantietermijn defect is gegaan

 

Wil je jouw product(en) retourneren en voldoet het aan de voorwaarden? Klik dan hier om de retourprocedure te volgen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Nee, wanneer je een artikel of je gehele order retour stuurt naar ons, dan worden er geen retourkosten in rekening gebracht. 

Let op: wanneer je jouw order niet afhaalt bij de afhaallocatie, een foutief adres opgeeft of wanneer je niet thuis bent bij same day delivery of avondbezorging, dan worden er wel retourkosten t.w.v. €3,50 berekend. Dit wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten of verrekend in je Klarna factuur.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. 


Je kunt je product wel retourneren, de retourprocedure vind je in het volgende artikel: Hoe gaat de retourprocedure in zijn werk

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Retourneren 
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Wij zullen je ons retourformulier sturen om in te vullen, of je kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 
Gevolgen van de herroeping 

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.  

 

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. 

 

Ons retouradres 

Body & Fit Sportsnutrition B.V. 

Mars 10 

8448 CP  Heerenveen 

 
Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

M.b.t. Nederlandse retouren


Bij producten: 


De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 


De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 


a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 


b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 


c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen 


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 


De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet 

informeren over herroepingsrecht: 


Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten*) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.


*Let op: In de volgende situaties brengen wij €3,50 verzendkosten in rekening.

- het niet afhalen van je pakket bij een afhaal locatie

- het doorgeven van een onjuist adres

- het weigeren van je bestellen aan de deur


 

Wanneer ontvang ik mijn geld?

Zodra wij jouw retour hebben verwerkt kan het tot vijf werkdagen duren voordat jij het restitutiebedrag op je rekening ontvangt of voordat jouw factuur in Klarna is aangepast.

Wij werken samen met Adyen. De restitutie die je op je rekening zal ontvangen, zal onder de naam van Adyen zijn. 

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Wil je een product retour sturen, maar heb je geen printer tot je beschikking? Geen paniek! Ook zonder printer kun je uiteraard je producten retour sturen.


Hoe kan ik dit doen?

1. Pak een leeg A4'tje

2. Schrijf  je naam, ordernummer, retournummer, naam van het artikel, reden van retour en je e-mailadres op het A4'tje

3. Stop het A4'tje in de doos bij het product dat je wilt retourneren


Volg de volledige instructies van Hoe gaat de retourprocedure in zijn werk.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Door gebruik te maken van het herroepingsrecht vervalt niet je eventuele betaalverplichting bij Klarna. Je dient binnen de gestelde termijn te betalen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.

Je kunt een artikel binnen 14 dagen retourneren. Voor de retourprocedure en het retourformulier ga je naar 

'Hoe gaat de retourprocedure in zijn werk'.Wil je gebruik maken van het Europees modelformulier van herroeping, dan kun je het onderstaande modelformulier gebruiken. 


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:    

[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

[Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.